Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Serwis

Przejdź do:
Serwis

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Lokaty

Treść strony

Skorzystaj z 3 miesięcznej lokaty na nowe środki w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie, który jest niezawodnym partnerem w oszczędzaniu.


Okres umowny: 3 miesiące
Rodzaj oprocentowania w skali roku: stałe
Wysokość oprocentowania: 1,95 %
Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł
Maksymalna kwota lokat: 50 000 zł
Rodzaj środków przyjmowanych na lokatę: nowe środki


Nowe środki - to środki pieniężne stanowiące nadwyżkę w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych w PBS w Ciechanowie, na 14 dni kalendarzowych przed założeniem lokaty na nowe środki (stan na koniec dnia), łącznie na wszystkich rachunkach bankowych klienta prowadzonych w PBS w Ciechanowie, przy czym do ustalenia równowartości w złotych środków pieniężnych zgromadzonych przez klienta na rachunkach prowadzonych w walutach wymienialnych, stosuje się kurs średni ogłoszony przez NBP, obowiązujący w dniu założenia lokaty na nowe środki, ustalony dla danej waluty.

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2018