Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Kredyty

Treść strony

  • Okres kredytowania – do 15 lat
  • Oprocentowanie zmienne w skali roku – 5,21% (do czasu wpisu hipoteki  oprocentowanie wynosi 6,21%)
  • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - 6,08%
  • Prowizja przygotowawcza - od 1% do 2% (uzależniona od posiadania rachunku bieżącego lub rachu nku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie)
  • Minimalna kwota kredytu/pożyczki – 25 tys. zł
  • Maksymalna kwota kredytu/pożyczki – 500 tys. zł, uzależniona od wartości nieruchomości i od poziomu wskaźnika LTV (minimum 50%)
  • Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, od ognia lub innych zdarzeń losowych.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki hipotecznej:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,08%, całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 140 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 199 362,40 zł, oprocentowanie zmienne 5,21 % w stosunku rocznym (WIBOR 3M (według stanu na dzień 10.08.2021 r. wynosi 0,21 %) + marża Banku: 5,00 p.p., marża jest podwyższana o 1 p. p. do czasu wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki, oprocentowanie do momentu wpisu hipoteki: 6,21%), całkowity koszt kredytu hipotecznego wynosi 59 362,40 zł (w tym: prowizja 2 800,00 zł, odsetki 54 075,40 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg. oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 2 068,00 zł,  PCC 19,00 zł, ocena wartości nieruchomości 400,00 zł), okres kredytowania 176 miesięcy, 176 miesięcznych rat malejących. Najwyższa rata pożyczki: 1 534,64 zł (przy podwyższonej marży o 1 p.p.: kapitał plus odsetki). Kalkulacja została dokonana na dzień 10.08.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie, przy założeniu, że: pożyczka zabezpieczona będzie hipoteką na lokalu mieszkalnym, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 280 000 zł. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki została obliczona, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta oraz wypełnienia przez Bank i Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem oraz została ustalona przy założeniu, że stopa oprocentowania pożyczki i opłaty pozostają niezmienione przez cały okres obowiązywania umowy.

Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Maksymalny okres kredytowania wynosi 180 miesięcy.

 

O szczegóły zapytaj w placówkach Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

 

Zapoznaj się z Taryfą

 

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2022