Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Kredyty

Treść strony

Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej z dopłatami ARiMR (linia KSP)

Kredyt może zostać udzielony producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który z prowadzonej produkcji rolnej uzyskał w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie kredytu, co najmniej 10 000 zł ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w ramach działalności w zakresie rolnictwa.

Kredyt może zostać udzielny na zakup:

  • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz
  • kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw lub kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień
  • hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek lub rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierówz wyłączeniem zakupu na eksport
  • pszczelich matek użytkowych lub reprodukcyjnych

Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania wynosi 4 lata.

Kwota kredytu
Kwota kredytu nie może wynosić więcej niż kwota pomocy państwa w ramach dostępnego w dniu udzielenia kredytu dla podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne trzyletniego limitu pomocy de minimis w rolnictwie oraz musi być zgodna z regulacjami obowiązującymi w Banku, w tym zakresie.

Oprocentowanie i prowizja
Oprocentowanie zmienne:
WIBOR 3M + marża 3,5 p.p.
Oprocentowanie należne bankowi, jest płacone przez:

  • kredytobiorcę – w wysokości 2%,
  • ARiMR w pozostałej części.

Prowizja przygotowawcza: 1,5% kwoty udzielonego kredytu.

Dostosuj spłaty rat kredytu do swoich potrzeb
i cyklu produkcyjnego!

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2019