Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Kredyty

Treść strony

  • PBSwC_kredyt_mieszkaniowywww_600x350px_2020-05-04

Kredyt Mieszkaniowy WŁASNE M

- Okres kredytowania – do 25 lat
- Karencja w spłacie kapitału kredytu od 12 do 24 miesięcy
- Oprocentowanie zmienne w skali roku – od 1,91% do 2,29% (uzależnione od wysokości wkładu własnego)
- Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - 2,87%
- Prowizja przygotowawcza - od 0,8% do 1,8% (uzależniona od posiadania rachunku w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie)
- Minimalna kwota kredytu – 50 000 zł
- Maksymalna kwota kredytu – 1 500 000 zł
- Minimalny wkład własny 20%

Reprezentatywny przykład dla KREDYTU MIESZKANIOWEGO WŁASNE M:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,87%, całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 215 100,00 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 273 334,99 zł, oprocentowanie zmienne 3,29 % w stosunku rocznym (WIBOR 3M (według stanu na dzień 08.07.2020 r. wynosi 0,26 %) + marża Banku: 2,03 p.p., marża jest podwyższana o 1 p. p. do czasu wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy kredytu hipotecznego), całkowity koszt kredytu hipotecznego wynosi 58 234,99 zł (w tym: prowizja 2 796,30 zł, odsetki 49 047,69 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg. oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 6 372 zł,  PCC 19,00), zł okres kredytowania 236 miesięcy, 236 miesięcznych rat malejących. Najwyższa rata kredytu hipotecznego: 1 343,45 zł (kapitał plus odsetki). Kalkulacja została dokonana na dzień 09.07.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie, przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na lokalu mieszkalnym, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego wynosi
286 800,00 zł. Wkład własny Kredytobiorcy wynosi 25% wartości nieruchomości. W całkowitym koszcie kredytu, Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta i koszt ten nie jest mu znany. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu hipotecznego została obliczona, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta oraz wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu hipotecznego zgodnie z harmonogramem oraz została ustalona przy założeniu, że stopa oprocentowania kredytu hipotecznego i opłaty pozostają niezmienione przez cały okres obowiązywania umowy oraz przy założeniu, że kredyt hipoteczny zostaje wypłacony jednorazowo.

Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu hipotecznego oraz daty płatności pierwszej raty. Maksymalny okres kredytowania wynosi 300 miesięcy.

 

O szczegóły zapytaj w placówkach Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

lub wypełnij Formularz.

 

Zapoznaj się z Taryfą

 

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2020