Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Kredyty

Treść strony

Kredyty obrotowe z dopłatą do oprocentowania udzielaną na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086):

  • odnawialne (w rachunku bieżącym, rewolwingowe),
  • nieodnawialne

Dopłata do oprocentowania obejmuje również kredyty udzielone na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. 24.06.2020 r.), pod warunkiem dostosowania ich umów do wymogów ustawowych – wprowadzenie aneksem umowy o kredyt z dopłatą do oprocentowania.

 

Przeznaczenie

Zapewnienie płynności finansowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19.

 

O szczegóły zapytaj w placówkach Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2021