Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

O nas

Treść strony

HISTORIA

     Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie jest jednym z najstarszych banków spółdzielczych w naszym kraju. Swoją działalność rozpoczął w 1899 roku jako Towarzystwo Wzajemnego Kredytu i świadczył usługi dla klientów z powiatu ciechanowskiego, mławskiego i przasnyskiego. Towarzystwo założyli ziemianie i patrycjat miejski z okolicznych powiatów. Ponieważ uboższe warstwy społeczeństwa nie miały dostępu do Towarzystwa, zorganizowały się samodzielnie i w 1903 r. powstało w Ciechanowie drugie Towarzystwo Drobnego Kredytu, dla obsługi włościan, drobnych rzemieślników i najuboższej ludności. Towarzystwa zapewniały swoim członkom tani kredyt, dlatego ich rozwój miał charakter żywiołowy. Oba przetrwały do I wojny światowej. W Polsce niepodległej dojrzewała myśl o połączeniu instytucji. Decyzja zyskała poparcie władz i od 1923r. rozpoczął działalność Bank Spółdzielczy Mieszczańsko - Rolniczy.
     Ze wszystkich kryzysów i załamań gospodarczych w kraju bank wyszedł obronną ręką, gdyż miał znaczne rezerwy pieniężne oraz własne nieruchomości. Miał jednak przede wszystkim sprawne i przewidujące kierownictwo, dzięki czemu otrzymał prawa zastępstwa banku państwa i z powodzeniem radził sobie na miejscowym rynku. Po II wojnie światowej bank wznowił działalność w 1947r. Wkrótce jednak rozpoczęło się ograniczanie samorządności spółdzielczej. Mimo tego bank systematycznie rozwijał się i dodatnio wpływał na rozwój rolnictwa, a częściowo również rzemiosła, wspomagając tym samym rozwój miasta. Bilanse roczne banku prawie zawsze wykazywały nadwyżki. Wykorzystywano je na powiększanie własnych i scentralizowanych funduszy, upowszechnianie idei oszczędzania, subsydiowanie działalności różnych organizacji, pomoc członkom, itp. Po ostatnich zmianach strukturalnych bank jest w dobrej kondycji ekonomicznej, osiąga dodatnie wyniki bilansowe, przybywa mu członków, poszerza się sfera oddziaływania kredytowego, nieustannie rosną złożone w nim depozyty.
     Od czasu powstania Towarzystwa minęło ponad 120 lat. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie z niewielkiej instytucji finansowej przekształcił się w nowoczesny, solidny i dynamicznie rozwijający się polski bank. Po połączeniu, w 1999r., z Bankiem Spółdzielczym w Bodzanowie powiększył teren swojego działania o tę właśnie gminę, a wcześniej otworzył punkt obsługi klienta w Regiminie. W 2003 roku Bank otworzył trzy nowe oddziały w Mławie, Żurominie i Ojrzeniu. Kolejne placówki, tj. Oddział w Przasnyszu, Płońsku powstały w 2004 roku.

drukuj (HISTORIA)

następna strona »

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2022