Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Bankowość elektroniczna

Treść strony

Zasady bezpiecznego korzystania z Usługi Bankowości Internetowej

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 • Sprawdzaj adres strony www, na której się logujesz oraz jej certyfikat (symbol zamkniętej kłódki. Adres rozpoczyna się od https:// w adresie widnieje wyłączenie domena pbs.cui.pl, po kliknięciu w kłódkę pojawi się certyfikat wystawiony dla pbs.cui.pl przez Unizeto Technologies.
 • Uważnie czytaj treść wiadomości SMS / aplikacji mToken Asseco MAA.
 • Przed potwierdzeniem transakcji sprawdzaj treść operacji, jej kwotę oraz poprawność numeru rachunku odbiorcy.
 • Nie otwieraj załączników z niepewnych źródeł i nie klikaj w podejrzane linki.
 • Korzystaj z legalnego oprogramowania, regularnie aktualizuj urządzenia i oprogramowanie na komputerze i telefonie (system, aplikacje, przeglądarkę, antywirusy).
 • Twórz skomplikowane hasła oraz regularnie je zmieniaj.
 • Nie używaj tego samego hasła do różnych serwisów oraz nie zapisuj haseł na kartkach ani w plikach na komputerze.
 • Nie podawaj, nie wysyłaj swoich loginów i haseł innym osobom.
 • Natychmiast zmień swoje hasło lub identyfikator, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać.
 • Nie loguj się przez publiczne, niezabezpieczone wi-fi oraz nie loguj się do Bankowości Internetowej na urządzeniach publicznie dostępnych np. w hotelach lub kafejkach.
 • Nie podłączaj zewnętrznych nośników danych do swojego urządzenia jeśli nie masz pewności co do ich bezpieczeństwa.

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, które Bank zamieszcza na stronie logowania https://zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/bankowosc-internetowa/

 

Szyfrowa transmisja danych

Stosujemy szyfrowanie danych zabezpieczone protokołami Transport Layer Security (TLS) wykorzystującymi klucze o długości 256 bitów. Szyfrowanie to zapewnia poufność i integralność informacji oraz gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych między Klientem a Bankiem. Zastosowanie tej metody zapewnia całkowitą poufność operacji finansowych. W czasie korzystania z bezpiecznego protokołu adres strony internetowej zaczyna się od https://

Uwierzytelnienie

Uwierzytelnienie, czyli sprawdzenie tożsamości użytkownika i jego prawa dostępu do konta za pomocą elektronicznych kanałów dostępu. Oparte jest na czymś CO ZNASZ (identyfikator ID i hasło, ) oraz na tym CO MASZ (mToken Asseco MAA, Kod SMS).

Automatyczne wylogowanie

Dodatkowym zabezpieczeniem jest automatyczne wylogowanie Użytkownika z usługi w sytuacji stwierdzenia braku jego aktywności na koncie. W takim przypadku wystarczy ponowne zalogowanie.

Blokada konta

W przypadku kilku błędnych prób zalogowania się do Usługi Bankowości Internetowej następuje automatyczna blokada konta danego Użytkownika, która chroni konto przed dostępem osób nieupoważnionych. W celu odblokowania konta należy odwiedzić najbliższą placówkę Banku.

Limity transakcji

Przed aktywacją Usługi Bankowości Internetowej oraz w trakcie korzystania z niej można określić jednorazowe lub dzienne limity wykonywanych operacji , czyli maksymalną kwotę pojedynczego przelewu oraz maksymalną łączną kwotę wszystkich realizowanych przelewów w ciągu dnia.

Zastrzeżenie środków dostępu

W przypadku zagubienia lub kradzieży telefonu komórkowego/urządzenia mobilnego należy niezwłocznie zgłosić wolę zastrzeżenia posiadanych środków dostępu w placówce bankowej. Należy również pamiętać, by w przypadku zmiany numeru telefonu, na które przesyłane są Kody SMS, zgłosić ten fakt do Banku.

Zasady ustanawiania haseł

 • Małe i duże litery są rozróżniane przez system
 • Nie należy stosować polskich znaków diakrytycznych (np. ą, ć, ę, ł, ń, ś, ó, ż, ź)
 • Zalecane jest stosowanie znaków specjalnych tj. znaków interpunkcyjnych, nawiasów, symboli, np. @, #, $, %, &, *, !
 • Zalecana jest częsta zmiana haseł, np. raz w miesiącu

Numer telefonu komórkowego

Numer telefonu komórkowego przypisany do klienta jest istotnym elementem bezpieczeństwa – m.in. to na numer telefonu wysyłane są kody i hasła tymczasowe. Istotnym jest, aby bank posiadał aktualny i poprawny numer telefonu. Ze względów bezpieczeństwa zmiany numeru nie można dokonać w kontakcie telefonicznym – wymagana jest osobista obecność w placówce.

 

Korzystanie z przeglądarek internetowych

Z uwagi na kompatybilność systemu Asseco EBP z przeglądarkami mobilnymi zapewniona jest zgodność

interfejsu użytkownika systemu z niżej wymienionymi wersjami bazowymi przeglądarek oraz wyższymi:

Platformy stacjonarne (desktop/laptop)

 • Chrome 50.x
 • IE 11.x
 • Firefox 46.0

Platformy mobilne (tablet)

 • Chrome 50.x
 • WebKit Mobile (Android 4.4.x)
 • Safari (iOS 9.x)

Platformy mobilne (mobile)

 • Chrome 50.x
 • IEMobile 11.x (Windows Phone)
 • Safari (iOS 9.x)

Systematycznie należy czyścić cache przeglądarki:

 • Tymczasowe pliki internetowe
 • Pliki Cookie.

 

Podczas wprowadzania Identyfikatora i hasła nie wolno zezwalać na zapamiętywanie haseł przez przeglądarkę.

Nigdy nie należy używać wyszukiwarek do znalezienia strony logowania do Bankowości Internetowej. Należy samodzielnie wprowadzać jej adres lub logować się bezpośrednio ze strony Usługi Bankowości Internetowej.

Nigdy nie należy logować się przez adres lub link przysłany w wiadomości przez inną osobę –nawet jeśli adres strony jest prawidłowy, może prowadzić do fałszywych witryn.

Jeśli przy logowaniu pojawi się nietypowy komunikat lub prośba o podanie danych osobowych, haseł lub ich aktualizację, należy przerwać logowanie i skontaktować się placówką Banku.

Należy pamiętać, iż Bank nigdy nie wysyła do swoich Klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych ani próśb o ich aktualizację.

Nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja przeglądarki i praca odbywa się w trybie domyślnym. W kwestiach bezpieczeństwa i korzystania z bankowości internetowej, sugerowane jest przeglądanie w trybie incognito danej przeglądarki.

 

Korzystanie z Usługi Bankowości Internetowej

 • Po zalogowaniu się do Usługi Bankowości Internetowej nie należy zostawiać komputera bez opieki
 • Korzystając z Usługi Bankowości Internetowej powinno się używać tylko jednego okna przeglądarki internetowej, natomiast kończyć pracę należy poprzez użycie polecenia Wyloguj
 • Należy, co jakiś czas zmieniać hasła stałe i chronić je przed osobami trzecimi - proponujemy zmianę hasła co miesiąc
 • Podczas korzystania z Usługi Bankowości Internetowej nie należy używać klawiszy nawigacyjnych przeglądarki internetowej (np. Wstecz, Dalej, Odśwież), system posiada własne klawisze, które umożliwiają sprawne poruszanie się w ramach Usług Bankowości Internetowej
 • Należy aktualizować system operacyjny i aplikacje istotne dla jego funkcjonowania, np. przeglądarki internetowe – zalecamy korzystanie z najnowszych dostępnych wersji
 • Należy stosować legalne i często aktualizowane oprogramowanie antywirusowe
 • Należy używać aplikacji typu firewall i systemu wykrywania intruzów – blokujących niepożądane połączenia komputera z Internetem

 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2021