Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Członkowie i interesariusze

Treść strony

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego Ciechanowie

W dniu 28 czerwca 2017r. miało miejsce Zebranie Przedstawicieli, które odbyło się w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

W zebraniu wzięło udział 39 spośród 40 Przedstawicieli Banku wybranych na Zebraniach Grup Członkowskich, Członkowie Banku oraz zaproszeni goście:  Jacek Rapcia – Doradca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Piotr Piłat – Dyrektor ds. Relacji, Przedstawiciel SGB -  Banku S.A., Janusz Sienkiewicz – Przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej, Filip Plaskota – Specjalista w Zespole Lustracji i Doradztwa Krajowej Rady Spółdzielczej, Barbara Barwińska – reprezentująca Kancelarię Notarialną, oraz Przedstawiciele Kancelarii Prawnej:  Sylwia Staleńczyk - Adwokat, Karol Sowa - Adwokat, Paweł Szumowski - Radca Prawny. Obecny był również Pan Roman Wenerski – Kurator nadzorujący Program Postępowania Naprawczego przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.

Podczas Zebrania Właściciele spółdzielni jaką jest Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie podjęli ważną dla funkcjonowania Banku uchwałę w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok 2016 i lata ubiegłe 2014-2015, na podstawie której, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie w pełni pokrył wygenerowaną stratę z funduszu zasobowego oraz z funduszu udziałowego Banku:

  • za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. w wysokości 7.479.348,03 zł z funduszu zasobowego Banku,
  • za  ubiegłe lata obrotowe od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. oraz od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w łącznej wysokości 42.710.986,36 zł:
    • w kwocie 14.251.280,92 zł z funduszu zasobowego Banku,
    • w kwocie 28.459.705,44 zł z funduszu udziałowego Banku.

 

W wyniku pokrycia straty za 2016 r. i lata ubiegłe fundusz udziałowy Banku został uszczuplony o kwotę 28 459 705,44 zł tj. został zredukowany o 51,63 % swojej pierwotnej wartości. Kwota ta stanowi łączną wartość, o jaką zostały uszczuplone wszystkie udziały członkowskie w Banku.

Uszczuplona wartość funduszu udziałowego będzie odbudowywana  z zysków wygenerowanych przez Bank w kolejnych latach.

Zebranie Przedstawicieli podjęło także uchwały m.in.  w sprawie :

  • Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PBS W Ciechanowie za 2016r.,
  • Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PBS w Ciechanowie za 2016r.,
  • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r.,
  • Zmian w Statucie PBS w Ciechanowie.

Zebranie Przedstawicieli dokonało również kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej, zgodnie z procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,  jak również  podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu.

Dziękujemy wszystkim Członkom Banku, Przedstawicielom i zaproszonym gościom za udział w zebraniu.

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2019