Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Członkowie i interesariusze

Treść strony

Zebrania Grup Członkowskich

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że

 

Zebrania Grup Członkowskich

poprzedzające Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli
zwołane na dzień 14 września 2021 r.

(miejsce oraz godzina Zebrania Przedstawicieli zostaną ogłoszone zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Banku)

odbędą się w następujących terminach:

 

24 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:00

w DoubleTree by Hilton Hotel and Conference Centre Warsaw, ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa
dla Członków z powiatów:

miasto Bielsko Biała, bielski, działdowski, miasto Kraków, krakowski, mławski, ostródzki, miasto Poznań od południka geograficznego 16° 55’ 31” E na zachód, poznański, przasnyski, sierpecki, złotoryjski, żuromiński

 

24 sierpnia 2021 roku o godzinie 13:00

w DoubleTree by Hilton Hotel and Conference Centre Warsaw, ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa
 dla Członków z powiatów:

ciechanowski, makowski, pułtuski, miasto Poznań od południka geograficznego 16° 55’ 31” E na wschód

 

24 sierpnia 2021 roku o godzinie 15:00

w DoubleTree by Hilton Hotel and Conference Centre Warsaw, ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszaw
 dla Członków z powiatów:

gostyniński, grodziski, gnieźnieński, legionowski, miński, płocki, płoński, pruszkowski, miasto Warszawa, warszawski

 

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Odwołanie wszystkich dotychczasowych Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie i wybór nowych Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na kadencję 2018-2022.
 6. Dyskusja i omówienie projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr WA2M/00486274/2 na warunkach określonych przez Zarząd,
  2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr WA2M/00480462/5 na warunkach określonych przez Zarząd,
  3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1M/00064621/7 na warunkach określonych przez Zarząd,
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1C/00050554/5 na warunkach określonych przez Zarząd,
  5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1C/00045901/5 na warunkach określonych przez Zarząd,
  6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1C/00045902/2 na warunkach określonych przez Zarząd,
  7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1C/00041710/1 na warunkach określonych przez Zarząd,
  8. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1C/00023581/5 na warunkach określonych przez Zarząd,
  9. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1P/00070429/9 na warunkach określonych przez Zarząd,
  10. zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
  11. zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;
  12. zmian w „Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
  13. zmian w „Regulaminie wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;
  14. zmian w „Regulaminie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy  do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach oraz informujemy, że z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zebrania odbędą się z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących na dzień organizacji zebrań.

Jednocześnie, ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu 23 673 09 16 w celu potwierdzenia uczestnictwa w zebraniu.

 

                                                                                                                          Zarząd

                                                                       Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2021