Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Członkowie i interesariusze

Treść strony

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie  Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli

Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

odbędzie się w dniu

14 września 2021 roku o godzinie 12:00

w DoubleTree by Hilton Hotel and Conference Centre Warsaw,
ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa

W przypadku braku kworum wymaganego na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Zarząd wyznacza na podstawie § 17 ust. 2 Statutu drugi termin  Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się

14 września 2021 roku o godzinie 13:00

w DoubleTree by Hilton Hotel and Conference Centre Warsaw, ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa

 

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 9. Informacja o przebiegu i wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich.
 10. Odwołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego
  w Ciechanowie i wybór nowych Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na kadencję Rady Nadzorczej 2018-2022 r., z uwzględnieniem indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr WA2M/00486274/2 na warunkach określonych przez Zarząd,
  2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr WA2M/00480462/5 na warunkach określonych przez Zarząd,
  3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1M/00064621/7 na warunkach określonych przez Zarząd,
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1C/00050554/5 na warunkach określonych przez Zarząd,
  5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1C/00045901/5 na warunkach określonych przez Zarząd,
  6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1C/00045902/2 na warunkach określonych przez Zarząd,
  7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1C/00041710/1 na warunkach określonych przez Zarząd,
  8. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1C/00023581/5 na warunkach określonych przez Zarząd,
  9. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1P/00070429/9 na warunkach określonych przez Zarząd.
 12. Przedstawienie zmian w Statucie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
  2. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego.
 13. Przedstawienie zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
 14. Przedstawienie zmian w „Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym
  w Ciechanowie”, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”.
 15. Przedstawienie zmian w „Regulaminie wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
 16. Przedstawienie zmian w „Regulaminie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego
  w Ciechanowie”.
 17. Dyskusja i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.


Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Komunikacji Społecznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:

 • Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wraz z załącznikami,
 • Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2021 r.

 

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu oraz informujemy, że z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zebranie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących na dzień jego organizacji.

 

Jednocześnie, ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu 23 673 09 16 w celu potwierdzenia uczestnictwa w zebraniu.

 

                                                                                                      Zarząd

                                                                       Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2021