Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Przetarg otwarty na sprzedaż samochodów osobowych

Przetarg otwarty na sprzedaż samochodów osobowych

Oferta pracy w Zespole Monitoringu i Zarządzania Zabezpieczeniami

Przetarg otwarty na sprzedaż samochodów osobowych

Oferta pracy na stanowisku Inspektora w Biurze Zarządu i Kadr

Oferta pracy w Zespole Wierzytelności Trudnych

PRZETARG OTWARTY na sprzedaż samochodów osobowych

Bankomaty - prace konserwacyjne w dniach 2-3 marca 2019 r.

Oferta pracy - Daradca Klienta Kredytowego

Oferta pracy - Doradca Klienta

Nasz Bank dołączył do systemu Express Elixir.

Oferta pracy w Zespole Analizy Ryzyka Kredytowego

Zmiana ustawy o usługach płatniczych

Szanowni Państwo,

            Z dniem 8 sierpnia 2018 r., weszły w życie  przepisy ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzające zapisy w zakresie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi.

            Bank, zgodnie z wymogami powoływanej wyżej ustawy, sporządził dla klientów Zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkami płatniczymi, pobranych w okresie objętym Zestawieniem (od 08.08.2018 r.). Użyte w Zestawieniu nazwy usług są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.

            W przypadku pytań, dotyczących przesłanego dokumentu, zapraszamy do dowolnej placówki Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Wszystkie informacje uzyskają Państwo również pod numerami telefonów:

 

Oddział w Ciechanowie

ul. Warszawska 52

06 - 400 Ciechanów

tel. (23) 674 32 35

 

Oddział w Bodzanowie

ul. Bankowa 5

09 - 470 Bodzanów

tel. (24) 260 70 43

Filia w Płocku

al. Kilińskiego 41

09-402 Płock

tel. (24) 236 07 84

Oddział w Płońsku

ul. Jędrzejewicza 6

09 - 100 Płońsk

tel. (23) 662 94 84

Oddział w Mławie

ul. Franciszka Żwirki 26b

06 - 500 Mława

tel. (23) 655 33 30

Oddział w Żurominie

ul. T. Kościuszki 15

09-300 Żuromin

tel. (23) 657 01 11

Filia w Sierpcu

ul. Piastowska 34

09 - 200 Sierpc

tel. 600 996 288

Oddział w Przasnyszu

ul. św. Stanisława Kostki 11

06 - 300 Przasnysz

tel. (29) 756 40 57

 

 

Informacja o zmianie godzin pracy naszych placówek

18 edycja Złotej Lokaty za nami

Wielki Finał Złotej Lokaty

Ogłoszenie

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie ogłasza PRZETARG OTWARTY na sprzedaż samochodów osobowych.

Rozmowa z Andrzejem Kopciem - Prezesem Zarządu

Oferta pracy na stanowisku Dyrektora Oddziału w Mławie

Wybrano Radę Nadzorczą na kadencję 2018-2022

Zmiana Składu Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Oferta pracy - Doradca Klienta

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Bodzanowie

Filia w Płocku poszukuje do pracy na stanowisko

Doradcy Klienta

Miejsce zatrudnienia: Płock

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze,
 • bezpieczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • motywujący system nagród,
 • rozwój zawodowy, w tym udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • system benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną z dostępem do szerokiego wachlarza specjalistów, możliwość objęcia opieką medyczną członków rodziny,
 • dofinasowanie do zakupu okularów i soczewek.

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:

 • Profesjonalną obsługę kasowo-dysponencką Klientów Banku,
 • Profesjonalną obsługę w zakresie produktów kredytowych,
 • Aktualizację danych osobowych,
 • Przyjmowanie od Klientów dyspozycji do istniejących produktów,
 • Utrzymywanie wysokiego poziomu obsługi Klientów,
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość sprawozdań finansowych,
 • Doświadczenie w ocenie ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji oraz obsłudze produktów kredytowych,
 • Ukończony kurs walutowo-złotowy – lub gotowość do jego ukończenia przed rozpoczęciem pracy,
 • Doświadczenie w obsłudze Klienta i/lub obsłudze kasowej,
 • Wysoka orientacja na Klienta,
 • Odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • Umiejętność szybkiego uczenia się,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy, dyspozycyjność.
 • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres email rekrutacja@pbsciechanow.pl z dopiskiem „Rekrutacja Płock”.

 

Prosimy o obowiązkowe dołączenie jednej lub dwóch poniższych klauzul:

☐ Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3 na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.

http://www.pbsciechanow.pl/482,obowiazek-informacyjny.html?tresc=3820&ukryj=no

lub/i

☐ Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3 na potrzeby ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych w ciągu 1 roku od dnia złożenia CV. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.

http://www.pbsciechanow.pl/482,obowiazek-informacyjny.html?tresc=3821&ukryj=no

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że

Zebranie Przedstawicieli

Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

odbędzie się w dniu

7 listopada 2018 roku o godzinie 12:00

w Oranżerii Muzeum Romantyzmu przy ul. Z. Krasińskiego 9 w Opinogórze (06-406 Opinogóra)

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego kworum.
 7. Informacja Rady Nadzorczej o przebiegu kadencji w latach 2014 – 2018.
 8. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku oraz działań zmierzających do przystąpienia Banku do Spółdzielczego Systemu Ochrony.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na przystąpienie Banku do Systemu Ochrony oraz do Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
  2. zatwierdzenia zmian w Procedurze oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
  3. zatwierdzenia Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie oraz ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
  4. zatwierdzenia Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
  5. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
 10. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie:
  1. Przeprowadzenie procedury uprzedniej oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”
  2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, w drodze odrębnych uchwał dla każdego z kandydatów
  3. Przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wyborów Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2018 - 2022
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:

 • Projekty uchwał, jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wraz z załącznikami,
 • Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2018r.

 

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

 

                                                                                    Zarząd

                                                            Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Oferta pracy w Zespole Analizy Ryzyka Kredytowego

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
 poszukuje do pracy
w Zespole Analizy Ryzyka Kredytowego 

Miejsce Pracy: Centrala Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Co oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze,
 • bezpieczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • motywujący system nagród,
 • rozwój zawodowy, w tym udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • system benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną z dostępem do szerokiego wachlarza specjalistów, możliwość objęcia opieką medyczną członków rodziny,
 • dofinasowanie do zakupu okularów i soczewek.

Zadania:

 • analizowanie wniosków kredytowych,
 • przeprowadzanie analizy oceny ekonomiczno-finansowej,
 • strukturyzowanie transakcji kredytowych we współpracy z Doradcą Klienta,
 • sporządzanie raportów kredytowych.

 Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, rachunkowości, bankowości,
 • 2 lata doświadczenia w obszarze bankowości,
 • umiejętność analizy bilansu i rachunku zysków i strat i innych elementów sprawozdań finansowych,
 • doświadczenie w ocenie ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji,
 • znajomość prawa bankowego i handlowego,
 • umiejętność oceny zdolności kredytowej klientów,
 • znajomość MS Office,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność oraz dobra organizacja pracy,
 • dobre zdolności komunikacyjne,
 • dyspozycyjność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@pbsciechanow.pl z dopiskiem „Rekrutacja ZARK”.

Uprzejmie informuję, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami

 

Ogłoszenie o Zebraniu Grup Członkowskich

Zgoda KNF na powołanie Prezesa Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Sprzedaż zbędnych używanych mebli

Oferta pracy w Zespole Produktów Bankowych i Marketingu

Oferta pracy w Zespole Finansowo-Sprawozdawczym/Archiwum

Półkolonie z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Dziękujemy Członkom Banku za udział w Zebraniach Grup Członkowskich

Informacja o Zebraniu Grup Członkowskich

W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich poprzedzające Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 27 czerwca 2018r.

Wygraj podróż do USA

Weź udział w konkursie i wygraj dwa bilety lotnicze do USA i karty przedpłacone Mastercard® o łącznej wartości 500 USD na podróż po Ameryce.

Dni otwarte

Zmiana lokalizacji Oddziału w Mławie

Nowy adres placówki to ul. Żwirki 26 w Mławie

Włączamy drugi silnik

Rozmowa z Andrzejem Kopciem, pełniącym obowiązki Prezesa Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Bezpłatny terminal płatniczy

0 zł przez 12 miesięcy! Zgłoś się po bezpłatny terminal płatniczy dla swojej firmy i ułatw płatności klientom.

Zmiana lokalizacji Oddziału w Mławie

Nagrody w "Kredycie światecznym 2017"

Oto szczęśliwi klienci Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, którzy wygrali cenne nagrody w loterii promocyjnej „Kredyt świąteczny 2017”. Wszystkim laureatom gratulujemy!

Loteria „Kredyt świąteczny 2017” została rozstrzygnięta

Loteria „Kredyt świąteczny 2017” została rozstrzygnięta

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

JPK – Jednolity Plik Kontrolny
Przydatne informacje dla mikrofirm

Informacja o wycofaniu kart stykowych Maestro i migracji na karty zbliżeniowe Mastercard

Informacja o wycofaniu kart stykowych Maestro i migracji na karty zbliżeniowe Mastercard

Ogłoszenie

W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie odbędzie się w dniu 1 lutego 2018 roku o godzinie 12:00.

Realizacja zleceń 29 grudnia 2017 r.

 1. Zlecenia elektroniczne, wysyłane w systemie Elixir do godziny 11:15, zostaną zrealizowane  w dniu 29.12.2017 r. Natomiast zlecenia skierowane po godz. 11:15, zostaną zrealizowane w dniu 02.01.2018 r.
 2. Przyjmowane przelewy papierowe od Klientów do godz. 10:00, zostaną zrealizowane w dniu 29.12.2017 r. Natomiast po godz. 10:00, zostaną zrealizowane w dniu 02.01.2018 r.
 3. Transakcje walutowe, będą realizowane w dniu 29.12.2017 r. do godz. 12:00.

 

Wesołych Świąt

Najserdeczniejsze życzenia, szczęśliwych i radosnych


Świąt Bożego Narodzenia


oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów


w nadchodzącym Nowym 2018 Roku


wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę,


składa


Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy


Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

 

Fotorelacja z wręczenia "Złotych Samochodów"

Fotorelacja z wręczenia "Złotych Samochodów"

17 edycja Złotej Lokaty za nami

W czwartek 14 grudnia 2017 r., powiększyło się bankowe grono szczęśliwych właścicieli „złotych aut”. Siedemnasty Wielki Finał Złotej Lokaty tym razem miał charakter niepubliczny i odbył się w Centrali Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Otwarcie nowej siedziby Oddziału w Żurominie przy ul. T. Kościuszki 15

Zaproszenie

Zapraszamy wszystkich Interesariuszy na prezentację wyników finansowych za I półrocze 2017r. oraz III kwartał 2017r.

Zmiana lokalizacji Oddziału w Żurominie

Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego tj. 21 sierpnia 2017 roku, zmienia się lokalizacja Oddziału w Żurominie. Od dzisiaj zapraszamy do naszego oddziału przy ul. T. Kościuszki 15

Zakończenie sprzedaży Złotej Lokaty 2017

Odbyły się Zebrania Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

W dniach 1, 2 i 5 czerwca 2017r. odbyły się Zabrania Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Medal Mikołaja Kopernika

Zarząd Związku Banków Polskich, doceniając zaangażowanie i wkład w działanie na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej oraz Samorządu Bankowego uhonorował Prezesa Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Andrzeja Kopeć Medalem Mikołaja Kopernika.

Przetarg otwarty na sprzedaż samochodu osobowego

Rusza kolejna edycja złotej lokaty

Przetarg Otwarty na sprzedaż lokali mieszkaniowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.

Odbyły się Zebrania Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

W dniu 28 marca 2017r. w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyło się Zebranie Grupy Członkowskiej dla Członków z terenu Oddziału w Ciechanowie i Oddziału w Przasnyszu.

Przetarg otwarty na sprzedaż zestawu mebli

Przetarg otwarty na sprzedaż lokali

Zebrania Grup Członkowskich

O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, o zbliżających się terminach Zebrania Grup Członkowskich.

Nowa zakładka "Członkowie i Interesariusze"

Wszystkich obecnych i przyszłych Współwłaścicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, informujemy o uruchomieniu na naszej stronie internetowej www.pbsciechanow.pl nowej zakładki poświęconej Członkom i interesariuszom.

Srebrne jabłko dla PBS w Ciechanowie

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie został uhonorowany przez Burmistrza Miasta Mława srebrnym jabłkiem za wsparcie lokalnych artystów i podmiotów zajmujących się działalnością kulturalną oraz pomagających w organizacji ważnych imprez kulturalnych, patriotycznych i rozrywkowych.

Pierwsze miejsce wśród lokat 3M

I miejsce wśród lokat 3M

Lokaty Bezpieczne

W ostatnich dniach przed Oddziałami Polskiego Banku Spółdzielczego można było spotkać Mikołaja, Śnieżynkę i Elfa z pakietem lokat bezpiecznych.

Komunikat – Regulamin ZGC

16 edycja Złotej Lokaty za nami.

W czwartek 15 grudnia 2016 r. powiększyło się bankowe grono szczęśliwych właścicieli „złotych aut”. Szesnasty Wielki Finał Złotej Lokaty odbył się tradycyjnie w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli

Wielki Finał Złotej Lokaty

15 grudnia 2016 r. wszystkich klientów posiadających Złotą Lokatę zapraszamy na Wielki Finał.

Zebrania Grup Członkowskich

Zebrania Grup Członkowskich

O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich odbędą się w następujących terminach.

Komunikat Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

Komunikat Rady Nadzorczej z 26.10.2016r.

Jeśli dostałeś niepokojący SMS

Stanowisko NBP, KNF i BFG o Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie

NBP, KNF i BFG monitorują sytuację banku spółdzielczego w Ciechanowie - wynika ze wspólnego oświadczenia prezesa NBP Adama Glapińskiego, przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego oraz prezesa BFG Zdzisława Sokala.

Komunikat

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, odnosząc się do postulatów Klientów, uprzejmie informuje, że od dnia dzisiejszego, 26 października br. został uruchomiony nowy punkt bezgotówkowej obsługi Klientów instytucjonalnych (firmowych).

Komunikat Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zmiana Składu Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że Rada Nadzorcza Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na posiedzeniu w dniu 17 października 2016 roku dokonała zmian w składzie Zarządu

Zmiana Składu Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Dożynki Powiatowo-Gminne w Pokrzywnicy

XIII Dożynki Gminne w Wieczfni Kościelnej

W niedzielę 11 września w Wieczfni Kościelnej odbyły się Dożynki Diecezji Płockiej i jednocześnie XIII Dożynki Gminne.

Oferta pracy - Analityk Kredytowy

Informacja o funkcjonowaniu oddziału w Warszawie

Bitwa pod Sarnową Górą

Zmiana Prezydium Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 2016

Zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 25.07.2016r.

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Odbyły się kolejne Zebrania Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 2016

Ogłoszenie - Zebrania Grup Członkowskich

Ogłoszenie - Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Odbyły się Zebrania Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

25-lecie Mazowieckiej Izby Gospodarczej

Odkrywamy historię Książąt Mazowieckich

Zebrania Grup Członkowskich

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

Ostrzeżenie: malware "GozNym"

"Dzień Przedsiębiorczości" w Oddziale w Ciechanowie

Informacja o sytuacji ekonomiczno - finansowej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na dzień 31.03.2016r.

Autorskie prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w MiniGalerii Bankowej

Bądź całym sercem w Rio

Promocja Orange „30% więcej za doładowanie przez internet”


Promocja kart VISA dla Klientów indywidualnych


Promocja „10 GB i Radio Internetowe za darmo po doładowaniu” w T-Mobile na kartę


Ciechanów na starej fotografii


Ruszyła IV Spółdzielnia Pomysłów.


Ogrzej się z kartą MasterCard ® - odbierz praktyczny termos!


Relacja z Wielkiego Finału Złotej Lokaty 2015


Betlejemskie Światło Pokoju rozświetliło nasz bank.


Piętnasty Wielki Finał Złotej Lokaty Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie


Nowy bankomat na dworcu PKP w Ciechanowie


Wielki finał Złotej Lokaty 2015


Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli


Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli


Odbyły się Zebrania Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie


Powołano p.o. Prezesa Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie


Nowy bankomat PBS w Ciechanowie


Zebrania Grup Członkowskich


Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie wziął udział w I Ciechanowskim Forum Gospodarczym.


Zmiany w organach statutowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie


Powołano Członka Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie


Podsumowanie kolejnej edycji projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL

Koniec roku szkolnego to czas podsumowania kolejnej edycji projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. We wrześniu czeka nas kolejny etap tego projektu. Wolontariusze z Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie czynnie uczestniczą w BAKCYL-u już od trzech lat. Po wakacjach BAKCYL rusza na nowo.

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 2015

W oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w dniu 25 czerwca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. W Zebraniu wzięli udział wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich Przedstawiciele oraz zaproszeni goście, a wsród nich:

Ryszard Lorek - prezes zarządu SGB-Banku SA Karolina Jankowiak - dyrektor Departamentu Audytu SGB - Banku SA Paweł Pyzik - prezes zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu

Wielka Gala w Opinogórze

13 czerwca 2015 r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się gala wręczenia Nagrody im. Władysława Orkana za rok 2014. W tym dniu wyróżnienie otrzymał także Prezes Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

ODBYŁY SIĘ ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Zgodnie z harmonogramem odbyły się Zebrania Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Radosnych Świąt Wielkanocnych!


Zebrania Grup Członkowskich

W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje o Zebraniach Grup Członkowskich.

Wpłaty i wypłaty

W ciechanowskim oddziale Polskiego Banku Spółdzielczego przy ulicy Warszawskiej 52 zainstalowany został bankomat z funkcją wpłatomatu.

Urządzenie to, poza tradycyjną formą wypłaty gotówki, pozwala również na dokonywanie wpłat on-line na rachunek prowadzony w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie przy użyciu karty debetowej.

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

20 stycznia br. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie przystąpił do współpracy przy projekcie promującym program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.

Wręczenie nagród Złota Lokata 2014

W wigilię Bożego Narodzenia kolejne złote auta trafiły do swoich nowych właścicieli. Szczęśliwym wygranym kluczyki wręczył prezes zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Andrzej Szwejkowski. Tym samym grono zwycięzców Złotej Lokaty powiększyło się o 7 osób.

Tradycja Betlejemskiego Światła Pokoju zawitała do naszego banku już po raz czwarty

14 grudnia o godzinie 10ᵒᵒ w kościele pw. św. Józefa Robotnika harcerze Związku Harcerstwa Polskiego otrzymali od słowackich kolegów Betlejemskie Światło Pokoju. Dziś Światełko zawitało do Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Bankowo najlepszych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

następna strona »

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2019