Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Audytor wewnętrzny

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

poszukuje do pracy Audytora wewnętrznego

 

Miejsce Pracy: Centrala Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

 

Co oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze,
 • bezpieczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • motywujący system nagród,
 • rozwój zawodowy, w tym udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • system benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną z dostępem do szerokiego wachlarza specjalistów, możliwość objęcia opieką medyczną członków rodziny,
 • dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:

 • opracowanie regulacji dotyczących funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego, w tym procedur i metodyk badania audytowego,
 • opracowywanie długofalowej strategii działalności komórki audytu i jej realizację,
 • opracowywanie programów i harmonogramów dla prowadzonych badań audytowych,
 • opracowywanie planów audytu oraz ich realizację zgodnie z przyjętymi harmonogramami badań audytowych,
 • przeprowadzanie badań audytowych ujętych w ramach zdefiniowanego przez Bank procesu audytowego, zgodnie z regulaminem funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego oraz procedur i metodyk badania,
 • odpowiednie dokumentowanie badania audytowego i przygotowywanie raportów poaudytowych oraz zaleceń,
 • monitorowanie efektywności realizacji zaleceń poaudytowych wydanych na skutek przeprowadzanych audytów oraz raportowanie w tym zakresie do Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji zarządczych,
 • współpraca z Zarządem oraz Radą Nadzorczą w zakresie przeprowadzanych badań i ocen skuteczności funkcjonujących w Banku systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej.

Nasze oczekiwania:

 • Co najmniej 10 - letnie doświadczenie pracy w banku,
 • Co najmniej 3 –letnie doświadczenie w instytucji finansowej w komórce audytu wewnętrznego lub 5 - letnie w kontroli wewnętrznej w instytucji finansowej,
 • Wiedza w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w banku oraz zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym, płynności, operacyjnym, strategicznym oraz zgodności,
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
 • Niezbędna znajomość regulacji nadzorczych obowiązujących w systemie bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej,
 • Umiejętność tworzenia regulacji wewnętrznych dotyczących działania komórki audytu wewnętrznego, w tym procedur i metodyk przeprowadzania badania audytowego,
 • Komunikatywność oraz wysoki poziom kultury osobistej,
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • Odpowiedzialność, dokładność, wnikliwość, rzetelność, obiektywizm, niezależność osądu,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia, zwięzłego i klarownego prezentowania wniosków oraz formułowania zaleceń,
 • Ukierunkowanie na realizację zadań, orientacja na jakość i profesjonalizm w pracy,
 • Mile widziane dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego lub certyfikat z zakresu audytu, kontroli wewnętrznej lub w trakcie uzyskiwania uprawnień np. CIA, ACCA, biegły rewident.

 

 

Prosimy o obowiązkowe dołączenie jednej lub dwóch poniższych klauzul:

☐ Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3 na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.

http://www.pbsciechanow.pl/482,obowiazek-informacyjny.html?tresc=3820&ukryj=no

lub/i

☐ Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3 na potrzeby ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych w ciągu 1 roku od dnia złożenia CV. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.

http://www.pbsciechanow.pl/482,obowiazek-informacyjny.html?tresc=3821&ukryj=no

 

 

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie swojej aplikacji na adres rekrutacja@pbsciechanow.pl z dopiskiem

„Rekrutacja – Audytor wewnętrzny”.

 

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 

Opiekun Klienta - Mława

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2019