Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

PRZETARG OTWARTY na sprzedaż samochodów osobowych

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

ogłasza

PRZETARG OTWARTY

na sprzedaż następujących samochodów osobowych:

 

SAMOCHÓD OSOBOWY NR 1

Model: Ford Kuga

Silnik: Diesel, 1997 ccm, 136 KM

nr identyfikacyjny: WF0RXXGCDR8G46738

nr rej. WCI 04441

cena wywoławcza: 28 500,00 zł brutto

rok produkcji: 2008

przebieg: 195 000 km

 • IMG_1159
 • IMG_1161
 • IMG_1163
 • IMG_1164

SAMOCHÓD OSOBOWY NR 2

Model: Ford Focus

Silnik: benzynowy, 1596 ccm, 125 KM

nr identyfikacyjny: WF0KXXGCBKCL25515

nr rej. WCI 19666

cena wywoławcza: 31 000,00 zł brutto

rok produkcji: 2012

przebieg: 104 000 km

 • IMG_1152
 • IMG_1153
 • IMG_1154
 • IMG_1155

SAMOCHÓD OSOBOWY NR 3

Model: Ford Fiesta

Silnik: benzynowy, 1242 ccm, 82 KM

nr identyfikacyjny: WF0DXXGAKDDM66071

nr rej. WCI 25525

cena wywoławcza: 19 900 zł brutto

rok produkcji: 2013

przebieg: 100 000 km

 • IMG_1178
 • IMG_1167
 • IMG_1168
 • IMG_1169

SAMOCHÓD OSOBOWY NR 4

Model: Toyota Rav4

Silnik: benzynowy, 1987 ccm, 158 KM

nr identyfikacyjny: JTMBE31V40D065867

nr rej. WCI 26888

cena wywoławcza: 47 000,00 zł brutto

rok produkcji: 2011

przebieg: 219 000 km

 • IMG_1149
 • IMG_1148
 • IMG_1150
 • IMG_1151

SAMOCHÓD OSOBOWY NR 5

Model: Mercedes B180

Silnik: benzynowy, 1595 ccm, 122 KM

nr identyfikacyjny: WDD2462421N063431

nr rej. WCI 26062

cena wywoławcza: 44 900,00 zł brutto

rok produkcji: 2013

przebieg: 180 000 km

 • IMG_1174
 • IMG_1171
 • IMG_1172
 • IMG_1173

SAMOCHÓD OSOBOWY NR 6

Model: Volkswagen Golf

Silnik: benzynowy, 1197 ccm, 105 KM

nr identyfikacyjny: WVWZZZ1KZCP059969

nr rej. WCI 15445

cena wywoławcza: 20 900,00 zł brutto

rok produkcji: 2011

przebieg: 158 000 km

 • IMG_1160
 • IMG_1158
 • IMG_1156
 • IMG_1157

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2019r.  o godz. 13:00 w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie ul. 3-go Maja 3, Sala konferencyjna (II piętro).

Przyjmowanie ofert oferentów będzie się odbywać od dnia 04.03.2019r. do dnia 11.03.2019r.  w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przez sekretariat Biura Zarządu i Kadr, tj. ul. 3-go Maja 3 (II piętro). Oferty złożone po dniu 11.03.2019r. lub nie spełniające określonych wymogów będą podlegały zwrotowi bez otwierania.

Oferta winna być złożona w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie opisanej – OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 13:00 DNIA 12.03.2019r.

Oferta winna być złożona zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Przetargu Otwartego na sprzedaż samochodu osobowego przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.

W przypadku osób fizycznych, niezbędne jest przedłożone kserokopii dowodu tożsamości;
w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, w treści oferty konieczne jest zawarcie oświadczenia drugiego z małżonków zawierającego zgodę na odpłatne nabycie ruchomości przez małżonka składającego ofertę zakupu i złożenie podpisów pod treścią oferty przez obydwoje małżonków lub załączenie osobnego, pisemnego oświadczenia drugiego z małżonków o wyrażeniu zgody na odpłatne nabycie ruchomości przez małżonka składającego ofertę zakupu.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest przedłożenie kserokopii dowodu tożsamości oraz aktualnego wydruku z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, niezbędne jest przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru prowadzonego dla podmiotu składającego ofertę, kserokopii dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot lub ewentualnego pełnomocnictwa, potwierdzonego notarialnie, dla osoby występującej w imieniu podmiotu. 

Do dnia 14.03.2019r. nastąpi pisemne poinformowanie oferentów o wynikach przetargu.

Termin związania ofertą upływa po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, jednak nie później niż w terminie do dnia 22.03.2019r. Z chwilą zatwierdzenia wyniku postępowania przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, następuje wybór oferty a postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena samochodu.

Informacje dodatkowe:

 1. Zbywany samochód zostanie udostępniony do oględzin, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie pod nr tel. 600-996-283.
 2. Zastrzega się prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek
  z ofert, jak również jego unieważnienia, w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów,
  o których mowa w art. 70⁵ kodeksu cywilnego.

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2019